SRRS Viltspårmästerskap 2019

Fotograf: Fredrik Hansson
Artikeldatum: 2019-03-06

På initiativ från lokalavdelningarna kommer ett klubbmästerskap i viltspår för första gången att arrangeras inom SRRS.

Viltspårmästerskapet består av fyra kvaltävlingar (öppen klass), en inom varje lokalområde. Följande kvaltävlingar är inbokade just nu:

Vinnaren vid varje kvaltävling är kvalificerad att delta i finalen som arrangeras i samband med BISS-19 i Söderhamn!

**********
Regler för SRRS Viltspårmästerskap 2019

  • Respektive lokalavdelning anordnar en (1) officiell viltspårtävling, så kallad ”kvaltävling”, där ekipagen tävlar om kvalificering till finaltävlingen.
  • Vid en kvaltävling tillåts hundar från alla lokalavdelningar delta, men endast hundar vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning tävlar om kvalificering.
  • I det fall antalet platser till kvaltävlingen är begränsat så har hundar vars ägare tillhör lokalavdelningen företräde.
  • Hund som samägs av personer som tillhör olika lokalavdelningar får endast tävla om kvalplats vid en (1) kvaltävling. Ägare är i detta fall skyldig att i samband med anmälan informera om att hunden ska tävla om kvalificering.
  • Kvaltävlingens bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir kvalificerad att delta i finaltävlingen. Tävlingens näst bästa hund vars ägare är bosatt inom arrangerande lokalavdelning blir ”reserv” och kvalificerad att delta i finaltävlingen om kvaltävlingens bästa hund inte kan delta.
  • Deltagande i finaltävling sker på hundägarens egen bekostnad.
  • Finaltävling arrangeras i samband med BISS-XX.
  • Samtliga ägare till deltagande hund måste vara medlemmar i SRRS.

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor