Medlemskap

Som medlem i SRRS får du bland annat möjlighet att delta vid klubbens olika aktiviteter som exempelvis kurser, utställningar, lydnadsprov, viltspårtävlingar och mycket mycket mera. Du får också vår trevliga medlemstidning ”Ridgeback-Nytt” i brevlådan fyra gånger per år.

Medlemsförmåner

Se här >>>

Medlemsavgift

Huvudmedlem inom Norden 300 SEK/år
Huvudmedlem utanför Norden 350 SEK/år
Familjemedlem 100 SEK/år
Valpmedlem inom Sverige
(endast genom uppfödare)
0 SEK/första året
Valpmedlem utom Sverige
(endast genom uppfödare)
200 SEK/första året

Bli medlem

Ansökan om medlemskap görs genom att:

Betalning av medlemskapet sker i samband med anmälan, och beviljat medlemskap börjar gälla direkt när avgiften är betald. Efter godkänd betalning skickas ett medlemsbevis till den e-postadress du har angivit i anmälan. Medlemsbeviset, som visar ditt medlemsnummer samt hur länge ditt medlemskap är giltigt, ska skrivas ut eller sparas som en fil i t.ex mobiltelefon för att kunna visas upp vid behov.

Strax innan ditt medlemskap går ut kommer du att få ett inbetalningskort i brevlådan som du betalar om du önskar förlänga ditt medlemskap ytterligare ett år. Vid utebliven inbetalning avslutas ditt medlemskap

Vänligen notera att medlemskapet i SRRS inte automatiskt medför medlemskap i länsklubb inom Svenska Kennelklubben, utan dessa är två separata medlemskap.

Valpköparmedlemskap

Uppfödare av Rhodesian Ridgeback erbjuds att kostnadsfritt registrera första årets medlemskap i SRRS för nya valpköpare boende i Sverige, som inte redan är medlemmar i föreningen. Se mer information här >>

Ändring av personuppgifter eller frågor

SRRS medlemsregister administreras av Svenska Kennelklubben (SKK) som är personuppgiftsbiträde. Vid önskemål om ändring av personuppgifter eller vid frågor relaterat till ditt medlemskap så kontakta SKKs medlemsavdelning via telefon 08-795 30 50 (måndag till fredag 10.00–12.00 och 13.00–15.00) eller e-postadress medlem@skk.se

 

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor