Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, ridgebackuppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa samlar SRRS årligen in hälsoenkäter från ägare av Rhodesian Ridgebacks som fyllt tre respektive åtta år, och nu har turen...

Läs mer »

SRRS har sedan 2016 haft ett samarbete med foderleverantören Vafo Sverige AB och fodret Brit. Båda parter har upplevt samarbetet mycket givande vilket glädjande lett till att samarbetsavtalet nu har förlängts t.o.m 2021. För SRRS del innebär samarbetet bl.a annat fodersponsring av våra...

Läs mer »

Svenska Brukshundsklubbens har påbörjat arbetet med inför 2022 års regelrevidering avseende lydnads- och rallylydnadsprov. Du som privatperson kan lämna dina synpunkter och tankar kring regelverket via ett formulär på SBKs hemsida senast den 31 december 2018.

Mer information om...

Läs mer »

Raspecifika Avelsstrategier (RAS) version 2 har fastställts av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (SKK/AK) vid deras möte 2018-05-31. Både RAS-dokumentet och SKK/AKs utlåtande återfinns via länkarna nedan.

...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor