Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag cirka 1300 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

SKKs centralstyrelse har beslutat att följande gäller för klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras från och med 2020-06-01:

Samtliga länsklubbsutställningar ställs in till och med 2020-08-31
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar...

Läs mer »

Lördagen den 18 april 2020 var det dags för SRRS årliga fullmäktigemöte, som är SRRS högsta beslutande organ. Mötet var ursprungligen planerat att hållas i Örebro, men p.g.a. covid-19 hölls mötet på distans istället. Detta var första gången som SRRS fullmäktigemöte hölls i digital form, och det...

Läs mer »

På SRRS hemsida finns nu en uppföljning av hur vi gemensamt ligger till gentemot målen i RAS efter andra året (t.o.m 2019).

För varje hundras ska det sedan 2001 finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS. RAS är en gemensam handlingsplan för hur avel inom rasen ska...

Läs mer »

På grund av rådande Coronapandemi och direktiv från SKKs centralstyrelse har detta evenemang tyvärr ställts in med hänvisning till force majeure.

Direktiv från SKKs...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo