Välkommen till SRRS Centralorganisation

Rhodesian ridgeback har sitt ursprung i södra Afrika där den främst användes till jakt och som vakthund. I Sverige är rasen i första hand en uppskattad sällskapshund men används också framgångsrikt bland annat vid eftersök. Rhodesian ridgeback tillhör rasgrupp 6 "Drivande hundar samt sök- och spårhundar".

Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS) är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK) och är därmed SKKs samtalspartner i de frågor som rör rhodesian ridgeback. SRRS har idag mellan 1350-1400 medlemmar och har i egenskap av specialklubb bl.a rätt att arrangera officiella prov och utställningar.

På SRRS hemsida finns nu en uppföljning av hur vi gemensamt ligger till gentemot målen i RAS efter andra året (t.o.m 2019).

För varje hundras ska det sedan 2001 finnas så kallade “Rasspecifika Avelsstrategier”, förkortat RAS. RAS är en gemensam handlingsplan för hur avel inom rasen ska...

Läs mer »

SRRS Fullmäktigemöte kommer att äga rum den 18 april 2020 klockan 10:00, men på distans istället för i Örebro som ursprungligen planerats. Orsaken till den förändrade mötesformen är rådande pandemi (covid-19) och gällande direktiv från SKKs centralstyrelse.

Vid mötet kommer varje...

Läs mer »

Uppdatering 2020-04-02:
SRRS fullmäktigemöte kommer att hållas den 18 april 2020 klockan 10:00 på distans. Mer information här >>

Uppdatering 2020-03-27:...

Läs mer »

År 2019 arrangerades för första gången SRRS Viltspårsmästerskap i samarbete mellan våra fyra lokalavdelningar och centralstyrelse. Tävlingen lockade många deltagande ekipage runt om i landet och vi ser fram emot att kunna fortsätta mästerskapet under 2020.

Viltspårsmästerskapet består av...

Läs mer »

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor