SRRS/Östra Distrikts Mästerskap

SRRS/Östra arrangerar tillsammans med Upplands taxklubb SRRS Östras distriktsmästerskap i viltspår 28 juni 2020. Då SRRS viltspårsmästerskap är inställt är denna tävling inte en kvaltävling.
Det finns 20st rörliga spår/platser och medlemmar i SRRS/Östra prioriteras.
Vi kommer följa SKK’s riktlinjer för rådande situation i Sverige. Det vill säga:
Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:
* Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara.
*Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
*Verksamheten ska ha en regional prägel. Undvik resor till andra delar av landet. En bilresa på en till två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.
*Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att:
Personer ur riskgrupper inte ska delta, gäller även funktionärer.
*Avstånd ska hållas mellan deltagande personer.
Förutsättningar för god handhygien ska finnas.
Dessa restriktioner kan komma att ändras och då gäller de nya restriktionerna.
När: Söndagen den 28 Juni
Var: Gimo SF- skytte (Närområdet)
Tid: Samling kl 09:00
Adress: Älgvägen 19, 74740 Gimo
GLÖM INTE FIKA KORGEN.
Kontaktperson:
Johan Bevinder:
mail: jobev@telia.com
telefon: 070-592 38 34
Anmälan sker via SRRS/östra hemsida.
Länk kommer när hemsidan är uppdaterad.
Ni som har anmält er till kvaltävlingen är fortfarande anmälda till detta DM. Om ni inte kan delta, vänligen kontakta mig (Johan Bevinder).
OBS!
Du måste ha ett godkänt anlagsprov på hunden för att kunna delta.
Alla deltagaresultat rapporteras till skk. Vi har 20st platser att fylla, så det är först till kvarn.
Varmt välkomna!

 

SRRS Viltspårsmästerskaps tävlingen är inställd. Men vi arrangerar istället ovande. Här nedan finns information om varför Viltspårsmästerskapet är inställt:

På grund av rådande Coronapandemi och direktiv från SKKs centralstyrelse har kvaltvälingen till viltspåsmästerskapet tyvärr ställts in med hänvisning till force majeure.

Direktiv från SKKs centralstyrelse >>
Force majeure på grund av covid-19>>

---

 

Organisation: Östra
Datum: 2020-06-28
Starttid: 09:00
Sista anmälningsdag: 2020-06-20
Anmälan:

Anmälan görs via formuläret som du når genom att klicka här >>

Anmälningsavgift:

200 SEK (plus 150 SEK till domaren som betalas på plats).

Betalning: 200 SEK betalas in i samband med anmälan till SRRS/Östra plusgiro 561091-0
Medlemskap: Ägare till deltagande hund ska vara medlem i SRRS.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Johan Bevinder via telefon 070-592 38 34 eller via e-post jobev@telia.com

Adress: Gimo SF- skytte (Närområdet), Älgvägen 19, 74740 Gimo
Sponsorer:

BritCare

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor  VetZoo