Prova-på-Agility

Vi erbjuder våra medlemmar att prova på Agility på Nacka Brukshundklubb (klockan 11:00-14:00). Hunden bör vara minst 12 månader. Hunden skall ha god allmänlydnad och kunna vara utan koppel samt komma på inkallning. Hunden bör också kunna umgås med andra hundar lös. Hundarna behöver inte vara fri röntgade på armbågar och höfter då det endast är prova på.

Fika finns till självkostnadspris i cafeterian. Kläder efter väder.

Organisation: Östra
Datum: 2020-03-29
Starttid: 11:00
Sista anmälningsdag: 2020-03-25
Anmälan:

Anmälan görs via e-post till helendellgren@hotmail.com. Maximalt 10 deltagare.

Anmälningsavgift:

650 SEK per ekipage

Betalning: Betalning ska vara SRRS/Östras plusgiro 561091-0 tillhanda senast 2020-03-16. Märk betalningen "agility prova på"
Medlemskap: Ägare till deltagande hund ska vara medlem i SRRS.
Kontaktperson:

Vid frågor välkommen att kontakta Helen Dellgren via telefon 070 787 72 20 eller via e-post helendellgren@hotmail.com.

Adress: Nacka Brukshundsklubb, Aportvägen 1, 13147 Nacka

Svenska Kennelklubben

Agria Djurförsäkringar  Brit Care
Sponsor